menu boven

WRITINGS | statements

"If you allow yourself to be blinded by the immaterial materiality of glass, you will never
get beyond the seduction and deception of the material. Only when glass is perceived as
the material component of an immateriality, will it be possible to overcome the aesthetic,
the functional and the mystery of the material in a fundamental way."
Koen Vanderstukken 2010


"Wie zich laat verblinden door de immateriële materialiteit van glas
zal nooit verder raken dan de verleiding en het bedrog van het materiaal.
Enkel wanneer glas als de materiële component van een immaterialiteit beschouwd wordt,
kan de esthetiek, het functionele en het mysterie van het materiaal
op een fundamentele manier overstegen worden."
Koen Vanderstukken 2010


“Glass deceives like no other material does.
It is often seen as the medium with four dimensions.
But although we think we can see the inside, we actually can’t even see the outside.”
Koen Vanderstukken 2007


“Everything lets light through, but nothing is transparent.”
Koen Vanderstukken 2001


”Alles laat licht door, maar niets is transparant.”
Koen Vanderstukken 2001


”The less one likes the medium glass,
the easier it becomes to do something interesting with it.”
Koen Vanderstukken 2000

"Glass, material of light, seduction, transformation, deceit!
We cannot see what’s there and what we do see isn’t there.
Appearances become reality while reality conceals itself in a haze of deception.
Glass, the ultimate material for an artist to tempt his/her audience.
And yet, don’t we see everything thanks to the light?
Is only glass able to seduce or deceive?
Is what we see ever according to reality?
And do others see the same as what we are seeing ourselves?
Who’s cheating whom?
The question is more important than the answer!"

Koen Vanderstukken 1999


"Glas, materiaal van licht, verleiding, transformatie, bedrog!
Wat er is zien we niet en wat we zien is er niet.
Schijn wordt werkelijkheid en werkelijkheid wordt schijn.
Glas het ultieme materiaal voor een kunstenaar om de toeschouwer te verleiden.
En toch, Zien we niet alles dankzij het licht?
Is enkel glas in staat om te verleiden of te bedriegen?
Komt wat we zien ooit overeen met de realiteit?
En zien anderen hetzelfde als wat wij zelf zien?
Wie bedriegt wie?
De vraag is belangrijker dan het antwoord."
Koen Vanderstukken 1999


”We kunnen niet zien wat er is en wat we zien is er niet.
De schijn wordt werkelijkheid en werkelijkheid wordt schijn.
Antwoorden zijn onzeker en al wat blijft zijn vragen.”
Koen Vanderstukken 1999